top of page

 

OM FOUR CORE

Hur spelarna i ett lag presterar är beroende av en mängd faktorer. Mätbara faktorer såsom fysik och teknik är givetvis uppenbart viktiga komponenter. Men det finns också faktorer som är mer svårtmätbara. Till exempel har psykologiska faktorer såsom spelarnas individuella beteendepreferenser, gruppkultur och ledarstil också en viktig betydelse för prestationsklimatet i ett team.

Four Core är det första beteendeverktyget som är unikt utformat för ett ishockeylag och dess ledarstab. Utformningen av analysen och rapporterna bygger på 18 års praktiskt erfarenhet, intervjuer och studier av spelare och ledare på olika nivåer inom Svensk ishockey. Resultatet kan givetvis inte avgöra hur framgångsrik en spelare eller ledare är eller kan bli. Istället kan rapporterna användas för att förstå beteendemässiga tendenser hos både spelare och ledare.

Four Core hjälper er att synliggöra de beteendemässiga faktorerna som hjälper till att lägga ytterligare en pusselbit till den optimering som många lag idag redan gör när det gäller fysik, teknik och taktik. Genom självskattningar som skapar självinsikt och insikt om andra hjälper Four Core ledare och spelare att bli mer självmedvetna. Med större självmedvetenhet är det lättare att se sina beteendemässiga styrkor och sin utvecklingspotential som en del i lagbyggets psykologi. 

 

bottom of page