top of page
Rapporter
Spelarrapporter

 

SPELARRAPPORTER OCH TEAMKULTUR

Med Four Core kan du kartlägga, tolka och analysera interaktionerna mellan olika spelare och dig som ledare. Det hjälper dig att förutse, förstå och kunna påverka olika spelares aktioner och reaktioner. Du kan också få information om vilken möjlig kultur som medvetet eller undermedvetet uppmuntras av spelarna i teamet. Med hjälp av den informationen kan du också lättare anpassa din ledarstil efter spelarnas behov.

LEDARRAPPORTER

Four Core hjälper dig att synliggöra ditt eget sätt att leda. Ledarrapporten innehåller dels en information om ditt naturliga sätt att leda och dels vilka möjliga förändringar du eftersträvar att uppvisa i ditt ledarskap just nu. Rapporten värderar inte ditt ledarskap som bra eller dåligt, rätt eller fel, utan ger dig istället ett reflektionsmaterial där du själv tar ställning till beskrivningarna. Ledarrapporten innehåller också en del med tips för att förstå olika spelares motivation och att möta spelare med olika beteende- och kommunikationspreferenser. 

 

 

LEDARTEAM

Four Core hjälper även teamet att se vilken kultur som ledarna i ledarteamet, direkt eller indirekt uppmuntrar. På samma sätt som för spelarna så ökar även förståelsen för likheter och olikheter i ledarteamet. Insikten omkring era naturliga beteendepreferenser visar också hur ni kan komplettera varandra och eventuellt behöver vara vaksamma på att ni saknar och behöver komplettera tillsammans.

Ledarrapporter
Rapport ledarteam
bottom of page